EIENDOMSMAGASINET

DEKAR

 ET MAGASIN AV STUDENTER VED EIENDOM OG EIENDOMSUTVIKLING

Velkommen til Eiendomsmagasinet DEKAR

Vi er en gruppe studenter fra eiendom og eiendomsutvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Vi holder for tiden på med syvende utgave av magasinet, som blir å få tak i medio august 2023.

Målet med magasinet er samle engasjement og interesse for faget i en faglig og sosial arena. 


Ønsker du å bidra til magasinet? For info om annonsering klikk her


Aktuelle artikler

I 2018 gikk det årlige feltkurset for femteårsstudentene på Eiendom ved NMBU til Stord og Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Mer om opplevelsen HER.

Med Skeidardommen setter Høyesterett nye føringer for hvilken kapitaliserings- rente som skal benyttes ved verdsetting av næring i ekspropriasjonssammenheng.

Les artikkelen HER.

Forvaltningen treffer daglig vedtak som har be- tydning for miljøet. Hver for seg har kanskje ikke disse vedtakene så stor betydning for miljøet, men summen kan medføre store miljøkonsekvenser. Hvem skal påse at forvaltningen tar tilstrekkelig hensyn til miljøet?

Les artikkelen HER.